4

بازدید پرسشنامه

3

پاسخ ها

75%

نرخ پاسخ‌دهی

02:46

میانگین زمان پاسخ‌ها


دستگاه ها
موبایل

0

0%

لپ تاپ

4

100%


جستجو بر اساس تاریخ
جستجو بر اساس امتیاز
انصراف

شناسه پاسخ دهنده IP پاسخ دهنده تاریخ شروع زمان امتیاز
efbc0fe4bb 84.241.44.153 1398-07-09 12:20 07:39 عدم خاتمه
99727125dd 84.241.44.153 1398-07-09 12:28 00:12 3
95dcee96ce 5.122.74.21 1398-07-22 04:33 عدم خاتمه عدم خاتمه
dc067ee9cc 185.134.98.60 1398-08-06 11:37 00:28 10