2

بازدید پرسشنامه

1

پاسخ ها

50%

نرخ پاسخ‌دهی

15:05

میانگین زمان پاسخ‌ها


دستگاه ها
موبایل

1

50%

لپ تاپ

1

50%


جستجو بر اساس تاریخ
جستجو بر اساس امتیاز
انصراف

شناسه پاسخ دهنده IP پاسخ دهنده تاریخ شروع زمان امتیاز
1be3687d1d 2.183.35.144 1399-02-27 21:03 15:05 عدم خاتمه
19392ac25b 2.183.35.144 1399-02-27 21:06 عدم خاتمه عدم خاتمه