1

بازدید پرسشنامه

0

پاسخ ها

0%

نرخ پاسخ‌دهی

00:00

میانگین زمان پاسخ‌ها


دستگاه ها
موبایل

0

0%

لپ تاپ

1

100%


جستجو بر اساس تاریخ
جستجو بر اساس امتیاز
انصراف

شناسه پاسخ دهنده IP پاسخ دهنده تاریخ شروع زمان امتیاز
332f37ee6e 46.245.83.48 1398-08-23 16:54 عدم خاتمه عدم خاتمه